kuriame_lietuvos_ateiti_448x181.jpg

VERSLUMO AKADEMIJA (PROJEKTO NR. VP1-2.2-ŠMM-05-K-02-021)

Kvalifikacijos tobulinimo programos mokytojams „Verslumo akademija”
Metodinė medžiaga

Kvalifikacijos tobulinimo programos mokytojams „Verslumo akademija” Metodinė medžiaga - I MODULIS. Verslumo samprata. Teorinės ir praktinės verslumo ugdymo prielaidos mokykloj.

Kvalifikacijos tobulinimo programos mokytojams „Verslumo akademija” Metodinė medžiaga - II MODULIS. Versl(um)o idėjos pagrindimas. Sprendimo priėmimas ir pasiruošimas idėjos realizavimui.

Kvalifikacijos tobulinimo programos mokytojams „Verslumo akademija” Metodinė medžiaga - III MODULIS. Versl(um)o idėjos realizavimas. Marketingas ir komunikacija