Mokytojų vizitas Šv. Uršulės gimnazijoje Vokietijoje

 

2012 m. rugpjūčio 26-30 dienomis šeši projekto dalyviai iš Kauno Jėzuitų gimnazijos, Šiaulių Didždvario gimnazijos ir Alytaus profesinio rengimo centro lankėsi Šv. Uršulės gimnazjoje Attendorn, Vokietijoje, kur sėmėsi gerosios patirties IDMK taikyme, stebėjo IDKM pamokas ir diskutavo su šios gimnazijos mokiniais bei mokytojais. Anot vizito dalyvių, buvo įvykdytas ne tik pradinis vizito tikslas – praktiškai susipažinti su IDKM taikomais mokymo metodais, dalyko ir kalbos integravimo turiniu, naudojamomis mokymo priemonėmis bei IDKM praktiniu oganizavimu, bet taip pat buvo užmegzti svarbūs kontaktai su puikiais IDKM specialistais, kurie sužavėjo ne tik savo profesionalumu, bet ir svetingumu, nuoširdumu bei betarpišku bendravimu.     

image001.jpg

Šv. Uršulės gimnazija Attendorn, Vokietija

image002.jpg

Mokytojų iš Lietuvos vizitas buvo svarbus įvykis gimnazijoje, kuri atvira naujiems kontaktams ir bendradarbiavimui su užsienio šalių mokyklomis. Mokytojus nustebino ir pamalonino šio įvykio aprašymas pirmuose vietinės spaudos puslapiuose.

image003.png

Straipsnis apie mokytojų iš Lietuvos vizitą Attendorno laikraštyje Sauerlandkurier, 2012 m. rugpjūčio 29 d.

Trumpai apie Šv. Uršulės gimnaziją

Ši privati katalikiška gimnazija, esanti pačioje Vokietijos širdyje, jaukiame Attendorn miestelyje, puoselėjanti ne tik tradicines vertybes, bet ir novatoriškus mokymo metodus, buvo įkurta daugiau nei prieš šimtą metų. Dabar joje mokosi apie 800 mokinių, kurie ypač vertina galimybę tobulinti užsienio kalbų kompetencijas  IDKM pamokų metu. Gimnazijoje mokoma anglų, prancūzų, ispanų ir lotynų, kaip užsienio kalbos, o tuo tarpu biologija, geografija ir politikos mokslai mokomi anglų kalba. 2010 m. gimnazijai buvo suteiktas tarptautinio kalbos ir dalyko mokymo(si) tinklo CertilLngua mokyklos statusas, kuris įgalina šią gimnaziją baigusiems mokiniams įteikti tarptautinį CertilLngua pažymėjimą, liudijantį apie aukštas dalyko ir dviejų užsienio kalbų kompetencijas.

Veiklų  gausa

Šv. Uršulės gimnazijos Kalbų skyriaus vedėjas Markus Aufderlandwehr ir IDKM mokytojų komanda, kruopščiai suplanavę mokytojų iš Lietuvos vizitą, pasiūlė gausybę naudingų veiklų: pamokų stebėjimą gimnazijoje ir Dortmundo pradinėje mokykloje, produktyvias diskusijas su IDKM mokytojais ir mokiniais, ekskursiją po gimnazijos klases, laboratorijas ir gimnazijos bendruomenės susibūrimo erdves, pažintinę ekskursiją po Attendorn miestelį, kurios metu gidas papasakojo apie miestelio istoriją ir aprodė įžymias Attendorn vietas, autentišką Vokietijos kaimo sodybą. Gimnazijos mokytojai išreiškė didelį norą bendrauti ir neformalioje aplinkoje, pakviesdami mokytojus iš Lietuvos pasisvečiuoti jų namuose, kur vyko įdomūs pokalbiai apie kultūrų panašumus ir skirtumus, daugiakalbystės skatinimą Lietuvoje ir Vokietijoje.

image004.jpg

Biologijos pamoka anglų kalba Šv. Uršulės gimnazijoje

image005.jpg

Prancūzų kalba mokoma, pasitelkiant patrauklias vaizdines priemones, pavyzdžiui lėles

img2.png

Mokytojai turėjo galimybę apsilankyti gimnazijos laboratorijose bei pavartyti vadovėlius, iš kurių mokiniai mokosi biologijos, geografijos ir politikos mokslų anglų kalba

image008.jpg

Likome sužavėti mažiausiųjų mokinių smalsumu, atvirumu ir teigiamomis emocijomis, besimokant matematikos anglų kalba Dortmundo pradinėje mokykloje

image009.jpg                                

image010.jpg

Apsilankę autentiškoje Vokietijos kaimo sodyboje, susipažinome su vokiškomis tradicijomis ir kultūra

Pirmieji vizito vaisiai

Visi vizite dalyvavę mokytojai tvirtina, jog ši patirtis jiems buvo be galo naudinga daugeliu prasmių: IDKM pamokų stebėjimas suteikė galimybę patirti, kaip turėtų būti organizuojama IDKM pamoka, kokie metodai yra efektyviausi, kokios veiklos labiausiai motyvuoja IDKM mokinius, kokiu santykiu naudoti gimtąją ir užsienio kalbas tokios pamokos metu. Mokytojai turėjo galimybę padiskutuoti su tą patį dalyką dėstančiais  kolegomis iš Šv. Uršulės gimnazijos, susipažinti su jų naudojamomis mokymo priemonėmis ir organizuojamomis veiklomis IDKM pamokų metu. Vizitas buvo naudingas ir mokytojų užsienio kalbų kompetencijų tobulinimui, nes bendravimas vyko anglų ir vokiečių kalbomis.

Jau spalio mėnesį Kauno Jėzuitų gimnazija laukia svečių iš Šv. Uršulės gimnazijos – trys moksleivės atvyksta atlikti tarpkultūrinio projekto, kuris yra būtinas, norint gauti tarptautinį CertilLngua pažymėjimą. Kalbų skyriaus vedėjas Markus Aufderlandwehr, kuris labiausiai stengiasi puoselėti daugiakalbystę gimnazijoje ir kuris itin rūpinosi svečiais iš Lietuvos, spalio mėnesį taip pat atvyksta į Lietuvą. Visiems projekto mokytojams skirto seminaro „Mokytojų dalykinės užsienio kalbos komunikacinės kompetencijos tobulinimas tarpkultūriškumo ir daugiakalbystės kontekste“ metu Markus Aufderlandwehr pristatys Šv. Uršulės gimnazijos gerąją patirtį IDKM taikyme ir ves IDKM metodikos praktinį seminarą. 

Vizito dalyvių įspūdžiai

„Tikimės ir tolesnio bendradarbiavimo su naujais partneriais Vokietijoje bei sėkmingo dvikalbio mokymo Lietuvoje ir mūsų mokykloje“.

(Alytaus profesinio rengimo centro metodininkė Aušra Jakubėlienė ir profesijos mokytojas Tomas Stražnickas, kurie vizito  įspūdžais dalijasi Alytaus profesinio rengimo centro svetainėje: www.aprc.lt)

„Mūsų vizitas į Šv. Uršulės gimaziją išties buvo naudingas. Man asmeniškai buvo naudingas pamokų stebėjimas, susipažinimas su įvairių  metodų taikymu biologijos anglų kalba pamokoje, paties Marko vedama ekonominės geografijos pamoka.  Ši patirtis įkvėpė idėjas naujiems darbams ir būdams paįvairinti savo pamokas. Taip pat buvom sujaudinti kolegų iš Vokietijos geranoriškumu ir dėmesiu. Mielai dalyvaučiau panašiuose patirties sklaidos projektuose.“

Kauno Jėzuitų gimnazijos ekonomikos mokytoja Laima Danilavičienė

Parengė UKI lektorė Daiva Pundziuvienė