img1.png                                                                                     

PROJEKTAS UŽSIENIO KALBOS IR DALYKO SINERGIJA
projekto kodas
Nr. VP1-2.2-ŠMM-05-K-02-025

 

Seminaras „Mokytojų dalykinės užsienio kalbos komunikacinės kompetencijos tobulinimas tarpkultūriškumo ir daugiakalbystės kontekste“

PROGRAMA

2012 m spalio 4 d.

(VDU Didžioji aula, Gimnazijos g. 7) 

8.30 – 9.00 val.                            Dalyvių registracija

9.00-10.30 val.                             Sveikinimo žodis seminaro dalyviams

                                                     Vilija Sipaitė, ŠMM vyriausioji specialistė

                                                     Natalija Mažeikienė, VDU plėtros prorektorė

                                                     Daiva Pundziuvienė, VDU UKI

9.40-10.30 val.                             Įvadinis pranešimas

                                                     Markus Aufderlandwehr, Šv. Uršulės gimnazijos Attendorn Kalbų skyriaus vedėjas

10.30-11.00 val.                          Kavos pertrauka

11.00-12.30 val.                          IDKM taikymas: kūrybinės dirbtuvės

                                                    Markus Aufderlandwehr, Šv. Uršulės gimnazijos Attendorn Kalbų skyriaus vedėjas

12.30-13.30 val.                          Pietų pertrauka

13.30-14.00 val.                          Vilma Bijeikienė, VDU UKI

14.00-15.00 val.                          „Daugiakalbystė LDK: realijos, politika, žaidimai“,  Sigitas Lūžys, VDU UKI

15.00-15.30 val.                          Kavos pertrauka

15.30-17.00 val.                          „Leksinės bendrybės daugiakalbystės kontekste“, Stefano Maria Lanza, VDU UKI

                                                    Seminaro aptarimas, diskusijos.


PRANEŠĖJAI

image004.jpg               

Markus Aufderlandwehr

Šv. Uršulės gimnazijos Attendorn Kalbų skyriaus vedėjas

Įvadinį pranešimą skaitys ir kūrybines IDKM taikymo dirbtuves ves Markus Aufderlandwehr, Šv. Uršulės gimnazijos Attendorn Kalbų skyriaus vedėjas. Ši privati katalikiška gimnazija, esanti pačioje Vokietijos širdyje, Attendorn miestelyje, puoselėjanti ne tik tradicines vertybes, bet ir novatoriškus mokymo metodus, buvo įkurta daugiau nei prieš šimtą metų. Dabar joje mokosi apie 800 mokinių, kurie ypač vertina galimybę tobulinti užsienio kalbų kompetencijas  IDKM pamokų metu. Gimnazijoje mokoma anglų, prancūzų, ispanų ir lotynų, kaip užsienio kalbos, o tuo tarpu biologija, geografija ir politikos mokslai mokomi anglų kalba. 2010 m. gimnazijai buvo suteiktas tarptautinio kalbos ir dalyko mokymo(si) tinklo CertilLngua mokyklos statusas, kuris įgalina šią gimnaziją baigusiems mokiniams įteikti tarptautinį CertilLngua pažymėjimą, liudijantį apie aukštas dalyko ir dviejų užsienio kalbų kompetencijas. Kalbų skyriaus vedėjas Markus Aufderlandwehr, skiriantis ypatingą dėmesį daugiakalbystės puoselėjimui gimnazijoje, pristatys Šv. Uršulės gimnazijos gerąją patirtį IDKM taikyme ir ves IDKM metodikos praktinį seminarą.

image005.jpg

Sigitas Lūžys

lektorius, lotynų kalba
VDU Užsienio kalbų institutas

Ilgametis VDU Užsienio kalbų centro (nuo 2012 institutas) dėstytojas, klasikinės filologijos specialistas, Lietuvos Didžiosios kunigaikštytės  daugiakalbės kultūros ir literatūros tyrėjas.  Universitete dėsto lotynų kalbą filologams, istorikams bei kitų krypčių studentams,  lotynų kalbos pagrindus teisės fakulteto studentams.  Spalio 4 dienos seminare lektorius pristatys įžvalgas iš LDK daugiakalbystės tyrimų, kuriuose akcentuoja Lietuvos daugiakalbystės tamprias sąsajas su visuomenės daugiakultūriškumu ir etninio identiteto formavimusi; analizuoja LDK daugiakalbystės,  LDK savitos daugiakalbės poezijos įtaką šiuolaikinės Lietuvos visuomenės tapsmui, kalbų mokymuisi.


image006.jpg

Doc.  dr. Stefano Maria Lanza,

italų kalba
VDU  Humanitarinių mokslų fakultetas, Germanistikos ir romanistikos katedra

Ilgametis VDU Užsienio kalbų centro (nuo 2012 institutas) italų kalbos dėstytojas, nuo 2012 rugsėjo VDU Humanitarinių mokslų fakulteto italistikos studijų docentas. Domisi leksikologija ir leksikografija, sudarė lietuvių-italų, italų-lietuvių  kalbų žodynus, apgynė disertaciją apie italizmus lietuvių kalboje.  Spalio 4 dienos seminare docentas nagrinės leksikos reiškinius. Bendravimas, ryšio užmezgimas, pasikeitimas informacija – žmogaus prigimtiniai dalykai.  Skirtingos kalbos gali turėti daug bendro dėl įvairių istorinių, socialinių ir grynai kalbinių priežasčių.  Paskaitoje bus  aptariama, kaip leksinės bendrybės gali padėti (arba kliudyti) mokantis kalbų.