Lapkričio mėnesio paskaitų tvarkaraščiai

IDUKM mokytojų kvalifikacijos tobulinimo TVARKARAŠTIS

 

2012 - 2013
Bendrosios kalbos kompetencijos tobulinimas  – II dalis:

balandžio 10d – birželio 15d
(vasaros atostogos)
rugpjūčio 27d – lapkričio  2d

IDUKM didaktinės kompetencijos tobulinimas:
II modulio antras auditorinis seminaras IDUKM teorija ir didaktika,

Kauno grupė Nr 1. – balandžio  3d (humanitarinių ir socialinių krypčių mokytojai, kiti)
Kauno grupė Nr 2. – balandžio  4d (tikslieji ir gamtos mokslai, kiti)
Alytaus grupė– balandžio 5d
Šiaulių grupė – balandžio 13d

III modulio  auditorinis seminaras Mokymo strategijų taikymas IDUKM, Šiaulių ir Alytaus grupė  birželio  19d
Kauno grupė Nr 1. – birželio  20d
Kauno grupė Nr 2. – birželio  21d
IV modulio auditorinis seminaras Aktyvieji metodai taikant integruotą kalbos ir dalyko mokymą

Šiaulių ir Alytaus grupės – 2013 kovo 27d.

Kauno grupės – 2013 kovo 28-29d.

Dalykinės kalbos kompetencijų tobulinimas
auditorinis seminaras

Kauno grupės (anglų) – spalio 30d.
Kauno grupės (vokiečių ir prancūzų) – spalio 30d.

Šiaulių anglų grupė – gruodžio 14 d

 Alytaus anglų grupė --  gruodžio 21d.

auditorinis seminaras

Kauno anglų  grupės --gruodžio 27d.

Kauno  vokiečių ir prancūzų grupės-- gruodžio 28d.

auditorinis seminaras Kauno grupės – 2013 kovo 25d.
Šiaulių, Alytaus grupės – 2013 kovo 29d.
Praktinis IDKM taikymas formaliojo ugdymo procese
Įrašai žurnale, pamokų planai, scenarijai, užduotys, video medžiaga ir t.t. 2012 lapkričio 5d. – 2013 birželio 5d. 
Virtualūs seminarai
Dalykinės kalbos kompetencijos tobulinimas tarpkultūriškumo ir daugiakalbystės kontekste 2012 spalio 5-8 d.
Mokymosi strategijos taikant IDKM

2012 spalio 11 d.
18:00-19:30 –  lektoriaus konsultacija
15-21d. – savarankiškas darbas

spalio 24d.
18:00-19:30  lektoriaus konsultacija, aptarimas

IKT panaudojimas taikant integruotą kalbos ir dalyko mokymą

2012 lapkričio 19 d.
18:00-19:30 –  lektoriaus konsultacija

20-22d. – savarankiškas darbas,  šaltinių  analizė,  dalyvavimas forumuose

23d.
18:00-19:30  lektoriaus konsultacija, aptarimas

IDUKM didaktinių kompetencijų plėtojimas

2012 gruodžio  10 d.
18:00-19:30  lektoriaus konsultacija

11-13d. – Savarankiškas darbas,  šaltinių  analizė,  dalyvavimas forumuose           

14 d.
18:00-19:30  lektoriaus konsultacija, aptarimas

 
Dalykinės kalbos kompetencijos tobulinimas

2013 sausio  14 d.
18:00-19:30  lektoriaus konsultacija

15-17d. – savarankiško darbo, šaltinių  analizė, dalyvavimas forumuose

18 d.
18:00-19:30  lektoriaus konsultacija, aptarimas

Virtualios konsultacijos  – Moodle erdvėje
Konsultacijos 2013 vasario –birželio mėn. 
Seminarai-diskusijos apie IDUKM metodiką bei naudą mokyklos bendruomenei
3 diskusijos partnerinėse mokyklose 2013 vasario mėn. 
Viešinimo konferencija 2013 birželio mėn.